Imprezy kulturalne

SPOTKANIE  ESPERANTYSTÓW

Od 28 grudnia 2013 do 4 stycznia 2014 w uzdrowisku Szczawno-Zdrój odbywa się 5 Młodzieżowy Tydzień Europejski (Junulara E-Semajno). Jest on organizowany przez Polską oraz Niemiecką Młodzież Esperancką. Oprócz tradycyjnych części programu, na który składają się prelekcje, warsztaty, esperanckie kino i dyskoteka, przygotowano także kilka nowości: krótkie prelekcje naukowe podczas których uczestnicy opowiedzą o różnych ciekawostkach naukowych w 5-10 minut; warsztaty na temat negocjacji przeznaczone dla aktywistów organizacji krajowych; nocną wycieczkę do podziemnych poniemieckich korytarzy w Osówce; wycieczkę całodniowa do Wrocławia z przechadzką po starym mieście i zwiedzaniem Panoramy Racławickiej.
Warsztaty na temat negocjacji są pierwszym szkoleniem organizowanym w związku z dwuletnim projektem partnerskim finansowanym przez Unię Europejską z programu Uczenie się przez całe życie (LLP) – Grundtvig. W projekcie „Wolontariat jako rozwój osobisty: jak go ulepszyć?” bierze udział PEJ oraz inne organizacje esperanckie z Holandii, Szkocji, Francji i Włoch. Kolejne szkolenia odbędą się w krajach organizacji partnerskich i będą dotyczyć organizacji działalności młodzieżowej, pracy zespołowej, międzykulturowości, zarządzania wolontariuszami, zarządzania finansami i pozyskiwaniem funduszy.
Więcej informacji o tym wydarzeniu oraz o esperanto można znaleźć na stronie Polskiej Młodzieży Esperanckiej: www.pej.pl

TEATR  IM.HENRYKA WIENIAWSKIEGO

więcej!


TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU

więcej!Komentarze są zamknięte.