Szczawno – Zdrój

Szczawno Zdrój  jest piękną, malowniczą miejscowością i jednym z najstarszych uzdrowisk sudeckich. Miasto położone w kotlinie posiada korzystny mikroklimat, a otoczone zielonymi wzgórzami eksponuje w niesamowity sposób swoje walory przyrodnicze. Występujące tu wody lecznicze są zasadowe, lekko kwaśne, pojawiają się wzdłuż doliny potoku Szczawnik na całej przestrzeni uzdrowiskowych obiektów. Zabudowa głównie XIX wieczna ładnie wkomponowana w dwa duże parki – im. Wieniawskiego i Szwedzki, dwa deptaki – miejski i parkowy, którymi spacerują kuracjusze zażywający wód mineralnych. Legendy mówią, że pierwsza osada leśna powstała na Wzgórzu Gedymina,  na tak zwanej Polanie Tkackiej. Życiodajne wody mineralne tryskały tu na przełomie pierwszego i drugiego wieku naszej ery czyli około 2 tys. lat temu. Te informacje są nam znane dzięki wykopaliskom archeologicznym przeprowadzonym przez Niemców w latach 1907-1912. Niemieccy badacze w rejonie dzisiejszej wieży Anny odkopali wtedy przedhistoryczne ujęcia studzienne , zostały tam odkryte również szybiki wodne i czerpaki które pochodziły z czasów średniowiecznych (były to ujęcia i obudowa typu słowiańskiego). Tereny ówczesnego Szczawna były bardzo atrakcyjne i dzikie, dlatego  od najdawniejszych czasów różne plemiona próbowały je zagospodarować. Te wówczas gęste bory były penetrowane przez ludzi z nizin (myśliwych i bartników) a następnie poszukiwaczy rud  srebra i ołowiu. Później puszcza była karczowana i zaczęto uprawę roślin oraz hodowlę bydła. Z 1221 roku pochodzi dokument wydany przez Henryka Brodatego wymieniający Szczawno jako miejscowość mającą posłużyć za wzór do tworzenia praw i zasad zagospodarowania dla wsi  Budzów koło Ząbkowic Śląskich. Dokument ten w przetłumaczeniu na język polski brzmi:
„W imię zbawiciela amen! My Jendrzych z Bożej Łaski Książę Śląska, chcemy, by było wiadomo wszystkim ludziom obecnie i w przyszłości, że wieś Budzów – mająca 50 (piędzi) oddaliśmy Manoldowi na szósty mórg, który będzie wolny od wszelkiego czynu i oplaty dziesięcin. Zaś, co pozostaje z lasu ponad 50 morgów dodajemy wymienionej wsi na tych samych prawach. Przekazujemy także owemu Manoldowi młyn i karczmę jemu i jego spadkobiercom lub komukolwiek w przeszłości chciałby sprzedać, wraz z wymienionymi poprzednio 6 morgami na wieczne posiadanie prawem dziedzictwa. Zobowiązaliśmy się owej wsi do udzielenia  wolności od płacenia podatków na czas lat 14. Chcemy również, aby wymieniona wieś cieszyła się takim samym prawem i płaciła takie same opłaty jak wsie, które są uprzywilejowane i znajdują się dokoła Salzborn. Dan w Niemczy, roku łaskawego 1221”.
Szczawno Zdrój swą nazwę zmieniało kilkakrotnie. W okresie 1392 do 1742 nosiło nazwę  Salzbornn, a za czasów pruskich nazwa zmieniła się na Salzbrunn. W okresie  po drugiej wojnie światowej miejscowość nazywała się Solice Zdrój, a od roku 1947 zaczęła obowiązywać współczesna nazwa Szczawno Zdrój, która pochodzi od szczaw żelazisto-ziemno-alkalicznych stanowiących główne składniki tutejszych wód leczniczych.

 Komentarze są zamknięte.